Luchtspiegelingen

Luchtspiegelingen staan op eenzame hoogte
In dit weidse land van geestelijke droogte
Waar Eenoog koning is, kan een blinde zien
Dat principes niet leiden tot vrede en bovendien
Is er geen oog voor de schoonheid
En wordt de angst gecultiveerd als een godsdienst
Wordt het verspreid als onkruid door het hele land
Terwijl we bomen moeten planten in het zand

Grootstedelingen en plattelandbewoners
Worden opgehitst door boze demagogen
Waar 1 doel heilig is, is er geen misschien
Wie er twijfelt is zwak en minder waard bovendien
Is er geen spijt in een oorlog
Hou die gedachte dus maar lekker even voor je
En als je ‘s nachts plotseling niet langer slapen kan
Vraag je Klaas Vaak maar om wat zand.

2017-07-05T15:19:17+00:00